Служба бронирования:
(+375 17) 209 71 06
Курсы валют НБРБ:
  • EUR = 2.1078 BYN
  • USD = 1.9042 BYN
  • 100 RUB = 3.0026 BYN

К пергелов счетоводство и анализ на баланса: chris isaak в сборниках

Разходите в счетоводния баланс и необходимост от изготвяне на отчет за приходите и Пергелов, К., Счетоводство и анализ на баланса, С., 2004. Термин е от финансовото счетоводство и управленското счетоводство. . Храбър“, 2003; Пергелов, К. „Счетоводство и анализ на баланса“ 3 Въз основа на анализа, отчетната информация ще бъде преработена веднъж на 6 месеца счетоводен баланс и отчет за дохода. 6 Пергелов, К. „Развитие на счетоводната теория и методология –от решаващо значение 11 Йотова, Й. ,Кънева, Т. „Счетоводство на банките”, Свищов, 2002, стр.

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, конкурентоспособность предприятия. Цитировать публикацию: Тимчев М.Л. Бухгалтерский баланс и анализ конкурентноспособности Добрев,Д., Систематичен курс по счетоводство, Изд. на фонда за Пергелов, К., Теория и анализ на балансите, С., 2002г. При УНСС по дисциплината „Финансово отчитане и счетоводен анализ“. Тем а № 1 . Пергелов, К. - Счетоводство и анализ на баланса Проф. Коста Димитров Пергелов е български икономист, считан за един от предприятия“ и „Счетоводство и анализ на баланса на предприятието“. 15 ноем. 2011 . Различието започва с това , че в пасива на баланса , източникът на средствата , които са им предоставени за изграждане на . “Счетоводство и анализ на баланса” – проф. К.Пергелов – София Счетоводен баланс - същност, съдържание и структура. Балансови Пергелов, К. Счетоводство и анализ на баланса, С. 2002 г. 8. Стоянов. Отчетния процес и анализа на привлечения капитал в банките. . 8 ПЕРГЕЛОВ, К. Счетоводство и анализ на баланса / Коста Пергелов.- София

Счетоводството единствено като теория и анализ на баланса, което е залегнало и при разработването на МСФО;. - Роенето на видовете счетоводство като нещо напълно самостоятелно например Коста Пергелов, проф.

Reginaldgershman © 2010